ค่ายบางกุ้งมินิมาราธอน

วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561

ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล รายได้หักค่าใช้จ่ายมอบให้ รพ. นภาลัย
ในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ปิดรับสมัครแล้ว

ประเภทการแข่งขัน

  • มินิมาราธอน 13 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท)
   ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65-69 ปี, 70 ปี ขึ้นไป
   หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
  • 5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป
  • เดิน 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 350 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
  • VIP (ค่าสมัคร 2,000 บาท)
 • ปิดรับสมัคร ในกรณีท่านที่ได้โอนเงินมาแล้ว สามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ตามปกติ
  และให้ท่านเก็บหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ไว้ เพื่อแนบไฟล์ยืนยัน ในขั้นตอนการสมัคร (สมัครเป็นกลุ่มหรือชมรม สามารถโอนเงินรวมกันได้)

  กรณีท่านต้องการให้จัดส่งเสื้อ-เบอร์ ทางพัสดุ ให้โอนเงินมาพร้อมค่าสมัคร (ตัวแรก 70 บาท ตัว ต่อไป ตัวละ 50 บาท)

รางวัลและของที่ระลึก

 • ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ได้รับเสื้อ 1 ตัว , ผู้ที่เข้าเส้นชัยทุกท่าน ได้รับเหรียญที่ระลึก
 • ประเภทมินิมาราธอน 12 กิโลเมตร
  - ผู้ที่เข้าเส้นชันในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล 
  - ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
 • ประเภท 5 กิโลเมตร ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล 
 • ประเภท VIP ได้รับถ้วยเกียรติคุณ
 • แต่งกายแฟนซี ลงทะเบียนหน้างานรับของที่ระลึกทุกคน 

แบบเสื้อ

สถานที่และการรับสมัคร

 • รับสมัครออนไลน์ www.bangkungrun.com
  สอบถามการสมัครออนไลน์ 085-9191668 Line ID : mkwh.com
 • งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลนภาลัย 034-761476 - 8 ต่อ 1213,1214 (วันและเวลาราชการ) ที่นี่ "เปิดรับ 8 มกราคม 2561"
 • หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 091-8199503  (วันและเวลาราชการ)

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันที่ 24 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 -20.00 น.
 • สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ ค่ายบางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม (พิกัด 13°26'46.1"N 99°56'28.8"E หรือ 13.446142, 99.941336 หรือ คลิก)
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์ แจ้งรหัส และบัตรประชาชน
 • ค่าจัดส่งพัสดุ ตัวแรก 70 บาท ตัวต่อไป 50 บาท (โอนพร้อมค่าสมัคร)
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ทุกกรณี

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์

 • รับสมัครลงทะเบียน ทางออนไลน์ คลิกที่นี
 • โอนเงินค่าสมัครเข้าตามบัญชีธนาคารที่กำหนด
 • กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/กลุ่ม/ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • เมื่อส่งข้อมูลการสมัครแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อีก
 • เมื่อตรวจสอบการชำระค่าสมัครถูกต้อง จะอนุมัติภายใน 7 วัน
 • ตรวจสอบรายชื่อ/สถานะ, จดจำรหัสเพื่อรับเสื้อ-เบอร์
 • กรณีท่านโอนชำระค่าสมัครแล้ว ท่านมิได้กรอกรายละเอียดการสมัครภายใน 3 วัน ถือว่าท่านสละสิทธิ์

กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2561
เวลา 10.00-20.00 น. รับเสื้อ-เบอร์ (รับได้เฉพาะวันนี้เท่านั้น)
วันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561
เวลา 05.45 น. พิธีเปิด
เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว ระยะทาง 12 กิโลเมตร
เวลา 06.10 น. ปล่อยตัว ระยะทาง 5 กิโลเมตร
เวลา 06.15 น. ปล่อยตัว ระยะทาง 3 กิโลเมตร
เวลา 07.30 น. พิธีมอบรางวัล

เส้นทางวิ่ง-แผนที่การเดินทาง

เส้นทาง 12, 5, 3 กม.

เส้นทางวิ่ง

แผนที่การเดินทาง