Q&A

คำถามที่พบบ่อย

หากท่านพบปัญหาการสมัคร ลองอ่าน คำถาม-คำตอบ ด้านล่างนี้

 

 • ต้องโอนเงินค่าสมัครก่อนใช่หรือไม่
  ใช่ ท่านต้องโอนเงินค่าสมัครก่อน ในกรณีที่ท่านต้องการให้จัดส่งพัสดุ ให้โอนมาพร้อมกับค่าสมัคร (ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท ตัวต่อไป 50 บาท) และนำใบสลิปมาแนบในขั้นตอนการสมัคร

 

 • สมัครหลายคนโอนเงินรวมกันมาได้หรือไม่
  สมัครหลายคนสามารถที่จะโอนเงินรวมกันมาได้ และในกรณีนี้ ต้องสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม หากต้องการสมัครแบบบุคคล ต้องแยกกันโอนมา

 

 • ไม่สามารถสมัครได้เนื่องจากเหตุต่างๆ เช่น แนบสลิปไม่ได้ คลิกเพิ่มสมาชิกไม่ได้ ฯลฯ
  ในกรณีดังกล่าว ส่วนมากจะเกิดจากการใช้โทรศัพท์บางรุ่นสมัคร หรือหากใช้ PC สมัคร และใช้ IE ซึ่งไม่ Support ระบบ หากท่านพบปัญหาดังกล่าว ให้ท่านใช้ PC ซึ่งมี Browser Chrome (โครม) ในการสมัคร

 

 • สมัครแบบกลุ่ม-ชมรม ยังเพิ่มสมาชิกไม่ครบ เผลอไปกด สมัครแบบกลุ่มทั้งหมด ต้องทำอย่างไร
  ให้ท่านสมัครใหม่ โดยทำเหมือนขั้นตอนแรก และเพิ่มชื่อสมาชิกเฉพาะในส่วนที่ขาดไป โดยระบุชื่อกลุ่ม และข้อมูลตัวแทน ให้เหมือนครั้งแรก และแนบสลิปใบเดิม

 

 • สมัครแบบกลุ่ม-ชมรม เสร็จเรียบร้อย เมื่อตรวจสอบรายชื่อ ไม่มีชื่อตัวแทนสมัครด้วย
  การสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม ในหน้าแรก ให้กรอกข้อมูลตัวแทน และแนบสลิปการโอนเงิน ในหน้าที่สองให้ตรวจสอบว่าที่กรอกข้อมูลในหน้าแรกถูกต้องหรือไม่ ในหน้าที่สามให้เพิ่มสมาชิก หากตัวแทนกลุ่ม-ชมรม มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมด้วย ให้เพิ่มชื่อตัวแทน ในขั้นตอนเพิ่มสมาชิกด้วย

 

 • การสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม หากให้ส่งพัสดุ จะส่งไปที่ใคร
  จะส่งไปที่ ที่อยู่ของตัวแทนกลุ่ม-ชมรม เท่านั้น

 

 • หากสมัครแล้ว ต้องการเปลี่ยนให้เป็นจัดส่งพัสดุ หรือ ในขั้นตอนการสมัคร ระบุว่าให้จัดส่งพัสดุ แต่ไม่ได้โอนเงินค่าจัดส่งมา จะต้องทำอย่างไร
  ให้โอนเงินค่าจัดส่่งพัสดุเพิ่ม ในอัตราที่กำหนด และส่งสลิปไปที่ Line ID : Goodspeed1526 พร้อมระบุ-ชื่อ นามสกุล ที่สมัครไว้ เพื่อให้ฝ่ายรับสมัครดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูล (ทั้งนี้อาจมีกำหนดเวลาในการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว)

 

 • ต้องการเปลี่ยนข้อมูลการสมัคร เช่น แบบเสื้อ ขนาดเสื้อ ประเภท รุ่น ที่อยู่ ฯลฯ ได้หรือไม่
  ในกรณีนี้ หากผู้สมัครยังไม่ได้รับหมายเลข bib สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ (ยกเว้นชื่อกลุ่ม-ชมรม) หากได้รับหมายเลข bib แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ ทุกกรณี (จึงควรตรวจดูข้อมูลการสมัครของท่านโดยละเอียด ก่อนคลิกสมัคร) ติดต่อเปลี่ยนข้อมูลได้ที่ Line ID : Goodspeed1526

 

 • จะทราบได้อย่างไรว่า สมัครถูกต้อง เรียบร้อยแล้ว 
  การสมัครถูกต้อง เรียบร้อยจะมีรายชื่อของท่านขึ้นทันทีในหน้าของ "ตรวจสอบรายชือ" หากไม่มีรายชื่อ แสดงว่าในขั้นตอนการสมัครอาจจะผิดพลาด หรือการสมัครไม่สมบูรณ์ ให้ท่านสมัครใหม่โดยแนบสลิปใบเดิม

 

 • การสมัครแบบโอนเงินก่อน จะทราบได้อย่างไรว่ามีผู้สมัครเต็มแล้ว 
  หากท่านโอนเงินค่าสมัครแล้ว จะมีสิทธ์สมัครทุกท่าน ในกรณีที่มีผู้สมัครเต็มจำนวน จะไม่สามารถโอนเงินได้

 

 • หากโอนเงินค่าสมัครแล้ว จะสมัครเมื่อไหร้ก็ได้ใช่หรือไม่
  เมื่อท่านได้โอนเงินแล้ว ท่านจะต้องกรอกฟอร์มการสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์

 

 • หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย ในการสมัครออนไลน์  สามารถติดต่อได้ที่ใด
  ติดต่อได้ที่ Line ID : Goodspeed1526