สมัครออนไลน์

โปรดอ่านก่อนสมัคร

คำถามที่พบบ่อย คลิกที่นี่
?

 • โอนเงินค่าสมัครบัญชีธนาคาร (ปิดรับสมัครแล้ว)
  ชื่อบัญชี :
  เลขที่บัญชี : 

  ธนาคาร : 
 • และให้ท่านเก็บหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ไว้ เพื่อแนบไฟล์ยืนยัน ในขั้นตอนการสมัคร (สมัครเป็นกลุ่มหรือชมรม สามารถโอนเงินรวมกันได้)
 • คลิกเมนู "ลงทะเบียนออนไลน์" (เลือก "สมัครรายบุคคล" หรือ "สมัครแบบกลุ่ม-ชมรม") กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน
 • ก่อนที่จะยืนยันการสมัคร ให้ท่านตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลโดยละเอียด เพราะเมื่อได้หมายเลข bib แล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลต่างๆ ได้อีก
 • เมื่อท่านได้โอนเงินและกรอกรายละเอียดการสมัครถูกต้องแล้ว จะมีรายชื่อของท่านขึ้นทันที จะต้องตรวจสอบว่ามีรายชื่อหรือไม่ หากไม่มีรายชื่อ แสดงว่าในขั้นตอนการสมัครอาจจะผิดพลาด หรือการสมัครไม่สมบูรณ์ ให้ท่านสมัครใหม่โดยแนบสลิปใบเดิม
 • หากมีรายชื่อของท่าน แสดงว่าได้สมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว และท่านจะได้หมายเลข bib ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันสมัคร
 • เมื่อท่านโอนเงินค่าสมัครแล้ว จะต้องกรอกข้อมูลการสมัครภายใน 3 วัน หากเกินกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท/คน ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท
 • ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ให้จัดส่งพัสดุ เสื้อ เบอร์ ให้ท่านโอนเงินค่าจัดส่งมาพร้อมกับค่าสมัคร กรุณาระบุที่อยู่ ในขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่แจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือผิดพลาด จนไม่สามารถจัดส่งได้ (กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม จะส่งไปที่ที่อยู่ของตัวแทนกลุ่มเท่านั้น)
 • หากมีผู้สมัครพร้อมกันเป็นจำนวนมาก อาจจะทำให้เว็บไซต์ล่มได้ ในกรณีนี้ให้ท่านรอสักระยะเวลาหนึ่ง แล้วเมื่อเว็บไซต์ใช้งานได้ตามปกติแล้ว ค่อยกรอกรายละเอียดการสมัคร
 • สำหรับท่านที่โอนเงินค่าสมัครเข้ามาแล้ว ทุกท่านมีสิทธิ์ ในการสมัคร หากมีผู้สมัครเต็มจำนวน จะไม่สามารถโอนเงินค่าสมัครได้