ปฐมบทค่ายจีนบางกุ้ง

ค่ายบางกุ้งมินิมาราธอน ครั้งที่ 3

งานวิ่งเพื่อการกุศล โดย รพ.นภาลัย เพื่อ รพ.นภาลัย
 เลื่อนเป็น วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564

ประเภทการแข่งขัน

 • มินิมาราธอน 13 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 550 บาท)
  ชาย : ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60-64 ปี, 65 ปี ขึ้นไป
  หญิง: ไม่เกิน 15 ปี, 16-24 ปี, 25-29 ปี, 30-34 ปี, 35-39 ปี, 40-44 ปี, 45-49 ปี, 50-54 ปี, 55-59 ปี, 60 ปี ขึ้นไป
 • 5.9 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 500 บาท) ชาย-หญิง/รุ่น อายุไม่เกิน 10 ปี, 11-15 ปี, 16-39 ปี, 40 ปีขึ้นไป
 • 3 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท) ไม่แบ่งประเภทและรุ่น , ไม่มีการแข่งขัน
 • VIP (ค่าสมัคร 2,000 บาท)

การรับสมัคร

 • สมัครทางออนไลน์
  โอนเงินก่อนสมัคร โดยโอนเงินค่าสมัครได้ที่ :-
  ชื่อบัญชี : 

  เลขที่บัญชี : 
  ธนาคาร : 
 • เมื่อโอนเงินแล้ว ให้กรอกรายละเอียดผู้สมัคร/บุคคล/กลุ่ม-ชมรม ตามแบบฟอร์ม
 • จะได้รหัสรับเสื้อภายใน 15 วัน นับแต่วันสมัคร
 • เมื่อโอนเงินแล้วจะต้องสมัครภายใน 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์

การรับเสื้อ-เบอร์

 • รับเสื้อ-เบอร์ร วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564
  สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ ค่ายบางกุ้ง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์
  - กรณีรับด้วยตนเอง : แจ้งรหัสและบัตรประชาชน
  - กรณีฝากรับแทน : สำเนาบัตรของผู้ฝาก เขียนระบุให้ผู้ใดเป็นผู้รับ และบัตรประชาชนของผู้รับแทน
  - กรณีสมัครแบบกลุ่ม-ชมรม : ตัวแทนกลุ่ม-ชมรม สามารถรับแทนได้ทั้งกลุ่ม-ชมรม
 • บริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์ ค่าจัดส่ง ตัวแรก 70 บาท ตัวต่อไป ตัวละ 50 บาท (โอนรวมพร้อมค่าสมัคร)
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี

รางวัลและของที่ระลึก

ประเภทมินิมาราธอน 13 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล
• ผู้ที่ทำเวลาดีที่สุด ทั้งชาย/หญิง รับถ้วยรางวัล Over All (หากรับถ้วยรางวัล Over All แล้ว จะไม่มีสิทธิ์รับถ้วยรางวัลลำดับ 1-5 ในแต่ละรุ่น)
ประเภท 5.9 กิโลเมตร
• ผู้ที่เข้าเส้นชัยในแต่ละรุ่น ลำดับที่ 1-5 ได้รับถ้วยรางวัล

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

- เวลา 10.00 – 20.00 น. - รับเสื้อ- เบอร์ บริเวณค่ายบางกุ้ง อ.บางคนที่ จ.สมุทรสงคราม
วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564  
- เวลา 05.00 น. - วอร์มร่างกาย
- เวลา 05.30 น. - พิธีเปิดการแข่งขัน
- เวลา 05.45 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 13 กิโลเมตร
- เวลา 06.00 น. - ปล่อยตัว ระยะทาง 5.9 กิโลเมตร
- เวลา 06.10 น. - ปล่อยตัวระยะทาง 3 กิโลเมตร
- เวลา 07.30 น. - พิธีการมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
- เวลา 08.30 น. - เสร็จสิ้นการจัดงานการแข่งขันฯ

สอบถามการสมัครออนไลน์
Line ID : @samakwing (มี @ ข้างหน้าด้วย)

สอบถามทั่วไป
086-6667747 รื่นเริงรัน
080-4533653 รื่นเริงรัน
080-5233637 รื่นเริงรัน